Poštovani korisnici,

Obaveštavamo vas da je izvršena tehnička integracija i ujednačavanje usluga bivših
mreža MADNET, TIPPNET i GROMNET sa uslugama ASTRA TELEKOMA na celokupnoj
teritoriji Republike Srbije.
Na taj način, stvorena je moderna telekomunikaciona mreža koja omogućava svim
korisnicima ASTRA TELEKOMA, osim višeg kvaliteta u isporuci usluge interneta, i druge
telekomunikacione usluge kao što su interaktivna digitalna televizija sa preko 100 TV
kanala, kao i jeftina fiksna telefonija.

Imajući u vidu značajna investiciona ulaganja koja su bila neophodna za stvaranje
jedinstvene telekomunikacione mreže, primorani smo da od 1. novembra 2019. godine
svim korisnicima povećamo iznos mesečne pretplate za 100 dinara.

Vezano za izmene, korisnici imaju pravo raskida ugovora pre isteka perioda na koji je
zaključen, bez obaveze plaćanja troškova u vezi sa raskidom, u roku od 30 dana od
obaveštenja.
ASTRA TELEKOM će nastaviti sa daljim unapređenjima, a sve u cilju proširenja ponude i
podizanja nivoa korisničkog iskustva.

Vaš ASTRA TELEKOM

Poštovani korisnici,

Obaveštavamo vas da su izmenjeni Opšti uslovi , koji stupaju na snagu dana 31.05.2019. godine,za korisnike koji zasnuju korisnički odnos od navedenog datuma. Izmenjeni Opšti uslovi se primenjuju u odnosu na postojeće korisnike, koji su zasnovali korisnički odnos do stupanja na snagu izmenjenih Opštih uslova, počev od 01.07.2019. godine. Postojeći korisnici imaju pravo da raskinu ugovor bez obaveze plaćanja troškova u vezi sa raskidom, ako se najavljenim jednostranim izmenama bitno menjaju uslovi pod kojima je ugovor zaključen, na način koji nije na korist korisnika, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu izmenjenih Opštih uslova.

Vaš ASTRA TELEKOM

Poštovani korisnici,

Usled izmene cena na veleprodajnom tržištu telekomunikacija, prinuđeni smo da od 01. maja 2019. godine izvršimo promenu cene poziva ka sledećim destinacijama:

Cena poziva ka fiksnim mrežama u Crnoj Gori iznosiće 25,50 din/min (prelazak iz Zone 2 u Zonu 3)
Cena poziva ka mobilnim mrežama u Bugarskoj iznosiće 56,00 din/min (prelazak iz Zone 4 u Zonu 5)
Cena poziva ka mobilnim mrežama u Nemačkoj iznosiće 25,50 din/min (prelazak iz Zone 2 u Zonu 3)
Cena poziva ka mobilnim mrežama u Švajcarskoj iznosiće 56,00 din/min (prelazak iz Zone 4 u Zonu 5)

Hvala na razumevanju.

Vaš ASTRA TELEKOM

Poštovani korisnici,

Od 01. maja 2018. godine započinjemo unapređenje sistema koje će rezultovati povećanjem brzina postojećim korisnicima Internet paketa na bežičnoj mreži. Shodno povećanju brzina, počev od 01.06.2018. doći će do korekcije mesečne pretplate u visini od 100 Din.

Prava korisnika na raskid usled neprihvatanja izmena uslova ugovora biće uvažena u skladu sa odredbama člana 107. Zakona o elektronskim komunikacijama.

Koristimo priliku da Vas informišemo da smo pripremili novu, još atraktivniju, ponudu MIX paketa o čemu više možete saznati pozivom našeg Callcentra na broj 011 44 22 009

Vaš ASTRA TELEKOM

Izaberite jedan od naših MIX paketa i uživajte u telefoniranju po znatno povoljnijim uslovima nego do sada. Uz svaki paket usluga imate na raspolaganju 100 minuta besplatnih razgovora ka fiksnoj mreži u Srbiji i najpopularijim inostranim destinacijama. Cene poziva ka inostranstvu su već od 6 dinara po minutu razgovora. Imate mogućnost zadržavanja vašeg postojećeg telefonskog broja bez prekida u funkcionisanju usluge. Za više informacija pozovite naš call centar ili posetite www.astratelekom.com. Hvala na poverenju.

Vaš ASTRA TELEKOM