Nacionalni domeni

Iskoristite prednosti .rs i .срб domena
Astra Telekom je ovlašćeni registar za nacionalne .rs i .срб domene!
Zaštitite svoju jedinstvenu ideju, svoj biznis ili svoj brend – registrujte nacionalni domen! Domen možete da registrujete i za svoj hobi, ili prosto
kako biste predstavili sebe! Idejama nema kraja, a nacionalni domeni su često najbolji izbor!
Nacionalni domen je odrednica prisustva na određenom tržištu. Sigurno ste primetili kako su i mnogi veliki svetski brendovi već prisutni na
našim nacionalnim domenima. Dovoljno je da pođemo od Google-a. Nije zanemarljiva činjenica, da sam Google daje prednost lokalnim sajtovima
na nacionalnim Internet domenima.
Nacionalni domeni su još uvek dostupni i na raspolaganju Vam je mnogo interesantnih, a slobodnih domena u okviru nacionalnog adresnog
prostora. Registrovani nacionalni domen štiti identitet Vašeg biznisa, brenda, proizvoda/usluge, štiti Vašu ideju na domaćem Internet prostoru!

KAKO DA REGISTRUJEM NEKI OD .RS DOMENA?

Registraciju domena u Astra Telekomu možete da obavite veoma brzo i jednostavno. Učinite to lično u nekoj od naših poslovnica. Za sva pitanja pozovite 011 4422009 svakog radnog dana od 8h do 17h ili pošaljite e-mail na adresu: domeni@astratelekom.com.

Ako će vlasnik domena biti firma ili organizacija, ponesite sa sobom jednu kopiju izvoda iz Agencije za privredne registre ili kopiju rešenja o osnivanju organizacije. Ako ćete registrovati domen na sebe, onda je dovoljna Vaša lična karta.

Proverite da li je nacionalni domen koji želite slobodan, pogledajte cene, odštampajte i popunite zahtev, donesite ga zajedno sa gore navedenim dokumentima u Astra Telekom i domen je vaš!

GODIŠNJI ZAKUP RS DOMENA

Domain Cena
.in.rs domain 700 din
.co.rs domain 1.100 din
.org.rs domain 1.100 din
.edu.rs domain 1.100 din
.rs domain 2.400 din
Zaštita privatnosti podataka o kontaktu 800 din
Prenos registracije domena između registranata 800 din
.срб domain 840 din
.од.срб domain 560 din
.пр.срб domain 560 din
.обр.срб domain 560 din
.орг.срб domain 560 din

Registracija domena u okviru rsTLD registra obavlja se u okviru sledećih adresnih prostora:

  • .rs - namenjen svim zainteresovanim licima;
  • .co.rs - namenjen privrednim subjektima;
  • .org.rs - namenjen ostalim registrovanim organizacijama;
  • .edu.rs - namenjen obrazovnim institucijama i organizacijama;
  • .in.rs - namenjen fizičkim licima;
  • .ac.rs (delegiran) - namenjen visokoškolskim ustanovama;
  • .gov.rs (delegiran) - namenjen državnim institucijama.

Registrant domena u okviru rsTLD registra može biti:

  • - fizičko ili pravno lice, srpski državljanin;
  • - strano fizičko ili pravno lice;

RNIDS registruje domen po ispravno podnetom zahtevu za registraciju, koji registrant podnosi RNDIS-u posredstvom ovlašćenog registra. Registrant može da registruje jedan ili više domena u okviru rsTLD registra i za svaki podnosi poseban zahtev.
Podnošenjem zahteva za registraciju, registrant potvrđuje da prihvata ove Opšte uslove ugovora o registraciji .rs domena i da je u potpunosti saglasan sa njima.
Registrant je, prilikom podnošenja zahteva za registraciju, dužan da pruži istinite, ispravne i potpune podatke o sebi, administrativnom i tehničkom kontaktu, kao i podatke o primarnom i sekundarnom DNS serveru za domen.
Domen se registruje na rok od jedne do deset godina, uz mogućnost obnavljanja registracije.
Registrant plaća ovlašćenom registru naknadu za poslove registracije domena u trenutku podnošenja odgovarajućih zahteva ovlašćenom registru, a u skladu sa ugovorom koji sklopi sa njim.

Registar nacionalnog internet domena Srbije (skraćeno: RNIDS) je stručna, nevladina i neprofitna Fondacija obrazovana radi upravljanja nacionalnim internet domenima .RS i .СРБ. Opšti uslovi o registraciji naziva nacionalnih internet domena.

Astra Mix paketi
Mix

ASTRA MIX PAKETI

Uštedite uz pouzdan internet, televiziju vrhunskog kvaliteta i telefon u jednom paketu.

Detaljnije Detaljnije