Povećanje brzina i korekcija cena Internet paketa

Poštovani korisnici,

Od 01. maja 2018. godine započinjemo unapređenje sistema koje će rezultovati povećanjem brzina postojećim korisnicima Internet paketa na bežičnoj mreži. Shodno povećanju brzina, počev od 01.06.2018. doći će do korekcije mesečne pretplate u visini od 100 Din.

Prava korisnika na raskid usled neprihvatanja izmena uslova ugovora biće uvažena u skladu sa odredbama člana 107. Zakona o elektronskim komunikacijama.

Koristimo priliku da Vas informišemo da smo pripremili novu, još atraktivniju, ponudu MIX paketa o čemu više možete saznati pozivom našeg Callcentra na broj 011 44 22 009