Politika privatnosti

 

 

Dobro došli! Ukoliko Vas interesuju pravila zaštite podataka o ličnosti na našoj internet stranici, na pravom ste mestu.

Podaci o ličnosti su svi oni podaci koji se neposredno ili posredno odnose ili mogu da se odnose na Vas kao fizičko lice. Politikom privatnosti uređuju se prava i zaštita prava lica povodom obrade podataka o ličnosti korisnika usluga i servisa koje pruža Astra Telekom DOO (u daljem tekstu: Astra Telekom). Ova Politika predstavlja obavezujuća poslovna pravila koja imaju za cilj podizanje standarda zaštite privatnosti i podataka o ličnosti.

Politika privatnosti

Ko smo mi?

Adresa našeg veb mesta je: http://astratelekom.com.

Kao provajder telekomunikacionih usluga, Astra Telekom prikuplja i obrađuje lične podatke korisnika oficijelne internet stranice i korisnika usluga, a sve u cilju pružanja što kvalitetnijeg nivoa usluga i servisa, kao i u cilju tehnološkog razvoja i promotivnih aktivnosti.

Astra Telekom garantuje potpunu poverljivost i integritet podataka o ličnosti. Podaci o ličnosti se obrađuju u skladu sa zakonom. Podaci su prikupljeni za specifične, jasne i pravno definisane svrhe i obrađuju na način koji je usklađen sa tim ciljevima.

Prilikom prikupljanja i obrade podataka Astra Telekom poštuje načelo transparentnosti, zakonitosti i pravičnosti, načelo ograničenosti svrhe, srazmernosti, tačnosti podataka, bezbednosti podataka i zabrane diskriminacije. Podaci o ličnosti se obrađuju na način koji osigurava sigurnost ličnih podataka, uključujući zaštitu od neovlašćene ili nezakonite obrade i od slučajnog gubitka, uništenja ili štete, uz primenu odgovarajućih tehničkih ili organizacionih mera.

Astra Telekom ima pravo da vrši obradu podatka o ličnosti lica sa kojima je u ugovornom odnosu ili sa kojima pregovara o zaključenju ugovora, pod uslovom da je ta obrada podataka potrebna i prikladna za realizaciju ugovora. Takođe, Astra Telekom može da obrađuje podatke o ličnosti u slučajevima kada niste korisnik: u cilju vršenja anketa, poziva našeg Call centra, prilikom posete sajtu www.astratelekom.com

Ipak, treba imati u vidu da je internet internacionalna računarska mreža koji Astra Telekom direktno ne kontroliše. Korisnik sajta ne sme koristiti www.astratelekom.com na način koji prouzrokuje štetu ili ugrožava interese ili sigurnost Astra Telekoma ili trećih lica na bilo koji način.

Obaveštenje o kolačićima (eng. “cookies”)

Tokom korišćenja zvanične internet stranice, Astra Telekom može da sačuva određene informacije putem kolačića (eng. “cookie”) na računar korisnika i time omogućava stranici da prikaže informacije relevantne i prilagođene pojedinačnim potrebama.

Važno je da razumete šta su to kolačići!

Kolačić ili cookie je mala datoteka koja se čuva na korisnikovom računaru u trenutku kada pristupite određenim veb stranicama. Kolačići omogućavaju veb stranici da prepozna interese korisnika prema onome što je korisnik prilikom povratka na stranicu odabrao. Kolačić sam po sebi ne služi prikupljanju podataka, već je sredstvo koje doprinosti isporuci prilagođenijeg sadržaja korisniku.

Astra Telekom koristi kolačiće radi:

  • Identifikacije korisnika;

  • Procene broja poseta;

  • Praćenja pretraživanja sajta;

  • Merenja web saobraćaja.

Internet pretraživači (eng. „browsers“) omogućavaju kontrolu i upravljanje kolačićima. U zavisnosti od toga koji pretraživač koristite, korisna uputstva možete naći na njihovim zvaničnim stranicama.

Astra Telekom koristi Google Analytics, za sakupljanje standardnih informacija o posetama internet stranici i detalje o ponašanju posetilaca. Svrha obrade podataka ima za cilj praćenje posećenosti, u smislu broja posetilaca različitih delova sajta. Obrada informacija ne identifikuje nikoga. Google nema saglasnost da obrađuje podatke na način koji bi otkrio identitet lica koja posećuju web stranicu Astra Telekom-a.


Koje podatke prikupljamo i za šta ih koristimo

 

Kada kao posetioci ostavite komentar ili popunite obrazac na našoj veb stranici, sakupljamo podatke prikazane u obrascu koji popunjavate kao i Vašu IP adresu i nisku user agent Vašeg pretraživača za pomoć u otkrivanju nepoželjnog.

Anonimizovana niska napravljena od Vaše adrese e-pošte može biti dostavljena usluzi Gravatar da bi se videlo da li je koristite. Politika privatnosti usluge Gravatar je dostupna ovde: https://automattic.com/privacy/.

Ukoliko posetite našu stranicu za prijavljivanje, postavićemo privremeni kolačić za određivanje da li Vaš pretraživač prihvata kolačiće. Ovaj kolačić ne sadrži lične podatke i odbacuje se nakon Vašeg zatvaranja pretraživača.

Podaci o ličnosti koji se prikupljaju zavise od usluga koje koristite i od načina na koji ih koristite. Astra Telekom prikuplja i koristi podatke o ličnosti iz sledećih razloga:

  • Pružanje usluga i servisapodaci o ličnosti se koriste u cilju pružanja usluga i servisa od momenta kada naručite uslugu ili servis od Astra Telekom-a. Astra Telekom prikuplja sledeće podatke:

1. Kontakt podatke i druge informacije za potvrđivanje Vašeg identiteta i komunikacije sa Astra Telekomom;

2. Komunikaciju sa Astra Telekomom, uključujući poštu, e-poštu i telefonske pozive;

3. Vodi evidenciju o svim podešavanjima ili komunikacijskim preferencama koje izaberete;

4. Informacije od kolačića postavljenih na Vaše povezane uređaje;

5. Detalje o uslugama i servisima koje koristite ili ste naručili;

Astra Telekom prikuplja ove podatke u cilju uređivanja međusobnih prava i obaveza Astra Telekoma i korisnika, u cilju unapređenja kvaliteta pružanja usluga i servisa, u cilju provere zadovoljstva korisnika, i slično.

  • Legitimnog poslovnog interesa Astra Telekom prikuplja i koristi podatke o ličnosti korisnika u cilju unapređenja kvaliteta poslovanja. Legitimnim poslovnim interesom smatra se korišćenje podataka o ličnosti u sledeće svrhe:

1. Direktan marketing

Astra Telekom može da obrađuje podatke o ličnosti korisnika, kao i lica koja nisu korisnici, a na koje se podaci odnose, u svrhu direktnog oglašavanja telefonom, elektronskom poštom ili drugim sredstvima komunikacije na daljinu, samo na osnovu zakona, saglasnosti lica ili ukoliko se radi o javno dostupnim podacima lica na koje se podaci odnose, a lice nije zabranilo obradu tih podataka u svrhu direktnog oglašavanja. U slučaju da ne želite da primate promotivne informacije, u mogućnosti ste da ih obustavite na jednostavan način i bez naknade.

2. Razvoj poslovanja

Astra Telekom koristi podatke o ličnosti za generisanje poslovnog izveštavanja u cilju kontinuiranog poboljšanja kvaliteta usluga i servisa, optimizacije poslovnih procesa, postizanja tržišne konkurentnosti i praćenja globalnih trendova. Podaci se koriste i u svrhu održavanja, razvoja i testiranja mreže.

3. Obezbeđivanje sigurnosti i zaštite mreže

Podaci o ličnosti koriste se u cilju sprečavanja neovlašćenog pristupa sistemu i uslugama koje Astra Telekom pruža, kao i iz razloga sprečavanja prevara i slanja neželjene pošte.

4. Naplata potraživanja

U slučaju neplaćanja računa, Astra Telekom može dostaviti Vaše podatke, kao što su kontakt podaci, JMBG i iznos duga, agenciji za naplatu potraživanja ili sudskim izvršiteljima.

5. Ispunjavanje regulatornih i zakonskih obaveza

Podaci o ličnosti se koriste za generisanje izveštaja koji se dostavljaju regulatornim agencijama kao i u cilju statističke obrade.

6. Sprečavanje i otkrivanje visokotehnološkog kriminala.

U cilju sprečavanja i otkrivanja visokotehnološkog kriminala mreža Astra Telekoma je pod stalnim monitoringom. U skladu sa zakonom, Astra Telekom je dužan dostaviti lične podatke organima vlasti, na osnovu zahteva, iz razloga saradnje sa organima vlasti u cilju otkrivanja i zaustavljanja kriminala, gonjenja počinilaca i zaštite nacionalne bezbednosti.

Ugnežđeni sadržaj sa drugih veb mesta

Članci na našoj internet stranici mogu da sadrže ugnežđeni sadržaj (na primer, video snimke, slike, članke, itd). Ugnežđeni sadržaj sa drugih veb stranica se ponaša na potpuno isti način kao da ste posetili drugo veb mesto. Ta veb mesta mogu da prikupe podatke o vama, koriste kolačiće, ugnezde dodatno praćenje od strane treće strane i nadgledaju vašu interakciju sa tim ugnežđenim sadržajem, uključujući praćenje Vaše interakcije sa ugnežđenim sadržajem ukoliko imate nalog i prijavljeni ste na to veb mesto.

Ko ima pristup vašim podacima

Unutar kompanije, pristup podacima koje ste nam stavili na raspolaganje imaju oni sektori kojima su isti potrebni za ispunjenje ugovornih i zakonskih obaveza.

Astra Telekom ne ustupa, prodaje, niti deli vaše lične podatke trećim licima.

Astra Telekom u cilju efikasnosti poslovanja i pružanja usluga može angažovati obrađivače podataka s kojima deli minimalni set podataka, kao što je kurirska službaprodajna mesta, tehnološki partneri, a koji ispunjavaju uslove za sprovođenje mera za zaštitu podataka u skladu sa zakonom i s kojima ima potpisan NDA.

Kada je u pitanju usluga registracije domena i SSL sertifikacija, podaci o korisnicima se dostavljaju jednom od sledećih registra domena i poslovnih partnera, u zavisnosti od domena koji se registruje, a u skladu sa pravilima registra:

Registri domena i poslovni partneri funkcionišu prema svojim uslovima korišćenja i politikama privatnosti, pa Vas molimo da se upoznate sa istim.

Prisutni smo na društvenim mrežama

Astra Telekom koristi društvene mreže u cilju interakcije i unapređenja odnosa sa pratiocima, ali ne čuva podatke svojih pratilaca (eng. “followers”) niti obrađuje podatke izvan samih društvenih mreža.

Astra Telekom može davati linkove ka trećim internet stranicama nad kojima nema kontrolu, ne poseduje podatke koji se tamo nalaze, ne garantuje i nije odgovoran za sadržaj, reklamu, proizvod ili drugi materijal koji je dostupan na takvoj stranici.

Društvene mreže i internet stranice funkcionišu prema svojim uslovima korišćenja i politikama privatnosti, pa Vas molimo da se upoznate sa istim.

Period čuvanja ličnih podataka

Astra Telekom sprovodi organizacione i tehničke mere u cilju zaštite bezbednosti podataka o ličnosti.

Lične podatke čuvamo onoliko koliko je potrebno za ispunjenje svih gore navadenih svrha, a u skladu sa zakonskom regulativom.

Koja prava imate u odnosu na vaše podatke

Ukoliko ste popunjavali prijavu na našem veb sajtu, ili na bilo koji način ostavili svoje lične podatke, možete zahtevati da primite datoteku sa izvezenim ličnim podacima koje držimo o Vama uključujući bilo koje podatke koje ste nam dostavili. Takođe možete da zahtevate da obrišemo bilo koje lične podatke koje držimo o Vama. To ne uključuje podatke koje smo obavezni da držimo zbog administrativnih, pravnih ili bezbedonosnih razloga.

Stupanje na snagu Politike privatnosti

Ova Politika privatnosti stupa na snagu 23.08.2019. godine. Politika privatnosti će biti predmet redovnih revizija, a svaku ažuriranu verziju ćemo postaviti na ovu internet stranicu.