Obaveštenje o načinu rada poslovnica

Usled pandemije virusa Covid-19 (Korona virus) povećali smo mere predostrožnosti u našim poslovnicama:

  • Skratili smo radno vreme poslovnica. Rad sa korisnicima odvija se u periodu od 10h do 15h.
  • Ograničili smo broj osoba koje istovremeno mogu da borave u poslovnici. U skladu sa veličinom objekta, doneta je odluka da u poslovnicama u isto vreme može da boravi sledeći broj korisnika/kupaca:
  1. u poslovnici u Pančevu – 1 korisnik (kupac)
  2. u poslovnici u Zrenjaninu – 1 korisnik (kupac)
  3. u poslovnici u Subotici – 2 korisnika (kupaca).

Molimo Vas da se drži propisano odstojanje između svakog korisnika u redu ispred poslovnice, kao i u samom objektu.
Unutrašnjost poslovnice se redovno dezinfikuje, ali Vas ohrabrujemo da koristite maske i rukavice, kao što je to propisano.

Za sve potrebne informacije obratite nam se putem Kontakt centra na telefon 011 44 22 009 ili nam pišite na dole navedne email adrese:

Prodajna pitanja: prodaja@astratelekom.com

Tehnička podrška: podrska@astratelekom.com

Pitanja vezano za račun: obracun@astratelekom.com

Reklamacije: reklamacije@astratelekom.com

Opšta pitanja: info@astratelekom.com

Facebook: www.facebook.com/astratelekom

 

Budite savesni i ostajte nam zdravi!