Izmenjeni opšti uslovi

Poštovani korisnici,

Obaveštavamo vas da su izmenjeni Opšti uslovi , koji stupaju na snagu dana 31.05.2019. godine,za korisnike koji zasnuju korisnički odnos od navedenog datuma. Izmenjeni Opšti uslovi se primenjuju u odnosu na postojeće korisnike, koji su zasnovali korisnički odnos do stupanja na snagu izmenjenih Opštih uslova, počev od 01.07.2019. godine. Postojeći korisnici imaju pravo da raskinu ugovor bez obaveze plaćanja troškova u vezi sa raskidom, ako se najavljenim jednostranim izmenama bitno menjaju uslovi pod kojima je ugovor zaključen, na način koji nije na korist korisnika, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu izmenjenih Opštih uslova.