Integracija mreže i korekcija cena

Poštovani korisnici,

Obaveštavamo vas da je izvršena tehnička integracija i ujednačavanje usluga bivših
mreža MADNET, TIPPNET i GROMNET sa uslugama ASTRA TELEKOMA na celokupnoj
teritoriji Republike Srbije.
Na taj način, stvorena je moderna telekomunikaciona mreža koja omogućava svim
korisnicima ASTRA TELEKOMA, osim višeg kvaliteta u isporuci usluge interneta, i druge
telekomunikacione usluge kao što su interaktivna digitalna televizija sa preko 100 TV
kanala, kao i jeftina fiksna telefonija.

Imajući u vidu značajna investiciona ulaganja koja su bila neophodna za stvaranje
jedinstvene telekomunikacione mreže, primorani smo da od 1. novembra 2019. godine
svim korisnicima povećamo iznos mesečne pretplate za 100 dinara.

Vezano za izmene, korisnici imaju pravo raskida ugovora pre isteka perioda na koji je
zaključen, bez obaveze plaćanja troškova u vezi sa raskidom, u roku od 30 dana od
obaveštenja.
ASTRA TELEKOM će nastaviti sa daljim unapređenjima, a sve u cilju proširenja ponude i
podizanja nivoa korisničkog iskustva.