Poštovani korisnici,
Obaveštavamo Vas da će Astra telekom promeniti Opšte uslove od dana 01.10.2023. radi administrativnog uskladjivanja sa izmenom Pravilnika o kvalitetima javno dostupnih elektronskih komunikacija.

Vaš ASTRA TELEKOM

Poštovani korisnici,

Sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da će se od 01.09.2023. svim postojećim korisnicima na optičkoj i bežičnoj infrastrukturi na standardnim paketima povećati brzina pristupa internetu za minimalno 20% u odnosu na trenutne brzine, te će se i nazivi samih paketa promeniti u novi iz zvanične ponude.

Astra telekom nastavlja i dalje sa ulaganjem u infrastrukturu u cilju povećanja kvaliteta usluge.

Promene brzine pristupa internetu i naziva paketa će se promeniti u skladu sa tabelama u nastavku:

 

Naziv usluge stari BRZINA NA RADIUSU NOVI PAKET RADIUS PAKET IZ NOVOG CENOVNIKA
ZR Home5 XL 20M/2M 20M/3M PRIME-UP
FlashNet 6/2 /1590/ 8M/2M 15M/2M STANDARD-UP
FlashNet 6/2 /1390/ 8M/2M 15M/2M STANDARD-UP
MN Starter 6/1M 8M/1M 15M/2M STANDARD-UP
MN Starter 6/0.5M 8M/1M 15M/2M STANDARD-UP
MN GoNet Home 6 8M/1M 15M/2M STANDARD-UP
SOHO WDSL 5G HOME 6MBPS 8M/1M 15M/2M STANDARD-UP
WIFI MIX 2 (NET+TV) /1.999,00/ 6M/2M 15M/2M STANDARD-UP MIX NET + TV
WIFI MIX NET 5 + TV 6M/2M 15M/2M STANDARD-UP MIX NET + TV
ZR Home5 S 6M/1M 6M/1M START-UP
MN SurfPro 5/1M 6M/1M 6M/1M START-UP
FAMILY 6M/1M 6M/1M START-UP
Home2+ 6M/1M 6M/1M START-UP
FlashNet 5/1 /1290/ 6M/1M 6M/1M START-UP
SuperFIBER 60 60M/60M 80M/80M SuperFIBER-UP 80
SuperFIBER NET60 + TV 60M/60M 80M/80M SuperFIBER-UP NET 80 + TV
SuperFIBER-UP 60 60M/60M 80M/80M SuperFIBER-UP 80
SuperFIBER-UP NET 60 + TV 60M/60M 80M/80M SuperFIBER-UP NET 80 + TV
MIX NET50 + TV 60M/60M 80M/80M SuperFIBER-UP NET 80 + TV
MIX NET50 + TEL 60M/60M 80M/80M SuperFIBER-UP NET 80 + TV
SuperFIBER 50 + TV /bez UO 2.899,00 60M/60M 80M/80M SuperFIBER-UP NET80 + TV
SuperFIBER NET60 + TEL 60M/60M 80M/80M SuperFIBER-UP NET80 + TEL
WIFI START 5M/1M 6M/1M START-UP
MN Surf 3/0.5M 5M/1M 6M/1M START-UP
WIFI NET 5 5M/1M 6M/1M START-UP
START-UP 5M/1M 6M/1M START-UP
WIFI MIX 1 (NET+TV) /1.799,00/ 5M/1M 15M/2M STANDARD-UP MIX NET + TV
MN Starter 4/0.5M 5M/1M 6M/1M START-UP
G FAMILY 5M/1M 6M/1M START-UP
START 5M/1M 6M/1M START-UP
SOHO WDSL 2G HOME 3MBPS 5M/1M 6M/1M START-UP
MN GoNet Home 3 5M/1M 6M/1M START-UP
START-UP bez UO 5M/1M 6M/1M START-UP bez UO
PAN 2M 5M/1M 6M/1M START-UP
ZR PL Home S 5M/1M 6M/1M START-UP
Home1+ 5M/1M 6M/1M START-UP
MN Optika 50/5M + FIX 50M/5M 80M/80M SuperFIBER-UP NET80 + TEL
MN Optika 50/5M 50M/5M 80M/80M SuperFIBER-UP 80
MN Optika 50/5M + IPTV + FIX 50M/5M 80M/80M SuperFIBER-UP NET80 + TV + TEL
ZR Home M 3M/1M 6M/1M START-UP
ZR Home S 3M/1M 6M/1M START-UP
ZR Home L 3M/1M 6M/1M START-UP
MN GoNet Home 1 3M/1M 6M/1M START-UP
ZR Home XS 3M/1M 6M/1M START-UP
SuperFIBER 180 180M/180M 180M/180M SuperFIBER-UP 180
WIFI ULTRA /30Mbps/ 36M/4M 36M/4M ULTRA-UP
ULTRA-UP 36M/4M 36M/4M ULTRA-UP
WIFI ULTRA 36M/4M 36M/4M ULTRA-UP
SuperFIBER 36 36M/36M 40M/40M Superfiber-UP 40
SuperFIBER NET36 + TV 36M/36M 40M/40M SuperFIBER-UP NET 40 + TV
SuperFIBER-UP NET 36 + TV 36M/36M 40M/40M SuperFIBER-UP NET 40 + TV
SuperFIBER-UP 36 36M/36M 40M/40M Superfiber-UP 40
MIX NET30 + TV 36M/36M 40M/40M SuperFIBER-UP NET 40 + TV
SuperFIBER NET36 + TV + TEL 36M/36M 40M/40M SuperFIBER-UP NET 40 + TV + TEL
MIX NET30 + TV + TEL 36M/36M 40M/40M SuperFIBER-UP NET 40 + TV + TEL
MIX NET30 + TEL 36M/36M 40M/40M SuperFIBER-UP NET 40 + TEL
SuperFIBER-UP NET 36 + TV + TEL 36M/36M 40M/40M SuperFIBER-UP NET 40 + TV + TEL
SUPERFIBER 30 NET+TEL 36M/36M 40M/40M SuperFIBER-UP NET 40 + TEL
SuperFIBER NET36 + TEL 36M/36M 40M/40M SuperFIBER-UP NET 40 + TEL
SUPER 30 + TEL/24 mes. 36M/36M 40M/40M SuperFIBER-UP NET 40 + TEL
SOHO WDSL 5G HOME 16MBPS 20M/3M 20M/3M PRIME-UP
WIFI PLUS /20Mbps/ 24M/3M 30M/3M PLUS-UP
WIFI PLUS MIX NET + TV 24M/3M 30M/3M PLUS-UP MIX NET + TV
PLUS-UP 24M/3M 30M/3M PLUS-UP
PLUS-UP MIX NET + TV 24M/3M 30M/3M PLUS-UP MIX NET + TV
WIFI PLUS NET+TV /20Mbps/ 24M/3M 30M/3M PLUS-UP MIX NET + TV
WIFI PLUS 24M/3M 30M/3M PLUS-UP
WIFI PLUS MIX NET + TV + TEL 24M/3M 30M/3M PLUS-UP MIX NET + TV + TEL
ULTRA + /1999/ 24M/3M 30M/3M PLUS-UP
ULTRA+ /1999/ 24M/3M 30M/3M PLUS-UP
NET 20 24M/3M 30M/3M PLUS-UP
PLUS-UP MIX NET + TV + TEL 24M/3M 30M/3M PLUS-UP MIX NET + TV + TEL
WIFI PLUS /BEZ UO/ 24M/3M 30M/3M PLUS-UP bez UO
WIFI PLUS NET+TEL /20Mbps/ 24M/3M 30M/3M PLUS-UP MIX NET + TEL
WIFI PLUS NET+TV+TEL /20Mbps/ 24M/3M 30M/3M PLUS-UP MIX NET + TV + TEL
WIFI PLUS MIX NET + TEL 24M/3M 30M/3M PLUS-UP MIX NET + TEL
PLUS-UP MIX NET + TEL 24M/3M 30M/3M PLUS-UP MIX NET + TEL
PLUS-UP bez UO 24M/3M 30M/3M PLUS-UP bez UO
GN 5GFlatHome4 24M/3M 30M/3M PLUS-UP
WIFI PLUS NET+TV /20Mbps/ BEZ UO 24M/3M 30M/3M PLUS-UP MIX NET + TV BEZ UO
AMS TEAM 20/3 Mbps 24M/3M 30M/3M PLUS-UP
office 20 /cyb/ 24M/3M 30M/3M PLUS-UP
MN Starter 4/0.5M PL 24M/3M 30M/3M PLUS-UP
MN Starter 10/2 Mbps 24M/3M 30M/3M PLUS-UP
MN Optika 20/2M 24M/2M 40M/40M Superfiber-UP 40
MN Optika 20/2M + IPTV 24M/2M 40M/40M SuperFIBER-UP NET40 + TV
MN Optika 20/2M + FIX 24M/2M 40M/40M SuperFIBER-UP NET40 + TEL
MN Optika 20/2M + IPTV + FIX 24M/2M 40M/40M SuperFIBER-UP NET40 + TV + TEL
ZR PL Home5 XL 20M/2M 20M/3M PRIME-UP
TN MaxNet 15M/3M new /1399/ 18M/3M 20M/3M PRIME-UP
WIFI MEGA + 18M/3M 20M/3M PRIME-UP
NET 15 18M/3M 20M/3M PRIME-UP
MEGA MIX NET+TV 18M/3M 20M/3M PRIME-UP MIX NET + TV
MIX NET 15+TV 18M/3M 20M/3M PRIME-UP MIX NET + TV
MIX NET 15+TV+TEL 18M/3M 20M/3M PRIME-UP MIX NET + TV + TEL
MEGA MIX NET+TV+TEL 18M/3M 20M/3M PRIME-UP MIX NET + TV + TEL
WIFI NET 15 18M/2M 20M/3M PRIME-UP
ZR Home5 L 18M/2M 20M/3M PRIME-UP
GN 5GFlatHome3B 18M/2M 20M/3M PRIME-UP
ZR PL Home5 L 18M/2M 20M/3M PRIME-UP
TN MaxNet 15M/2M 18M/2M 20M/3M PRIME-UP
MN Super 15/2 Mbps 18M/2M 20M/3M PRIME-UP
TN MaxNet 15M/2M new /1299/ 18M/2M 20M/3M PRIME-UP
ZR NET 5L + IPTV 18M/2M 20M/3M PRIME-UP MIX NET + TV
ZR PL Home L 18M/2M 20M/3M PRIME-UP
MN Paket 15 18M/2M 20M/3M PRIME-UP
MN Akcija 1809 12/2M 15M/2M 20M/3M PRIME-UP
MN Super 12/2M 15M/2M 20M/3M PRIME-UP
MN Super 12/1M 15M/2M 20M/3M PRIME-UP
SuperFIBER-UP 36 bez UO 36M/36M 40M/40M SuperFIBER-UP 40 bez UO
SOHO WDSL 5G HOME 12MBPS 15M/2M 20M/3M PRIME-UP
TN Max Net 12M /1999/ 15M/2M 20M/3M PRIME-UP
SOHO HOME  5G 12 MBPS 15M/2M 20M/3M PRIME-UP
WIFI STANDARD 12M/2M 15M/2M STANDARD-UP
WIFI STANDARD MIX NET + TV 12M/2M 15M/2M STANDARD-UP MIX NET + TV
STANDARD-UP MIX NET + TV 12M/2M 15M/2M STANDARD-UP MIX NET + TV
STANDARD-UP 12M/2M 15M/2M STANDARD-UP
WIFI STANDARD MIX NET + TV + TEL 12M/2M 15M/2M STANDARD-UP MIX NET + TV + TEL
WIFI STANDARD MIX NET + TEL 12M/2M 15M/2M STANDARD-UP MIX NET  + TEL
NET 10 12M/2M 15M/2M STANDARD-UP
WIFI STANDARD /BEZ UO/ 12M/2M 15M/2M Standard – UP bez UO
STANDARD-UP MIX NET + TV + TEL 12M/2M 15M/2M STANDARD-UP MIX NET + TV + TEL
WIFI PRIME + 12M/2M 15M/2M STANDARD-UP
PRIME MIX NET+TV 12M/2M 15M/2M STANDARD-UP MIX NET + TV
GN 5GFlatHome2B 12M/2M 15M/2M STANDARD-UP
SuperFIBER 10 /1199/ 12M/2M 20M/20M SuperFIBER-UP 20
TN Prime 1200 12M/2M 15M/2M STANDARD-UP
PRIME MIX NET+TV+TEL 12M/2M 15M/2M STANDARD-UP MIX NET + TV + TEL
PREMIUM 12M/2M 15M/2M STANDARD-UP
PRIME+ /1299/ 12M/2M 15M/2M STANDARD-UP
STANDARD-UP MIX NET  + TEL 12M/2M 15M/2M STANDARD-UP MIX NET  + TEL
Standard – UP bez UO 12M/2M 15M/2M Standard – UP bez UO
MIX NET 10+TV+TEL 12M/2M 15M/2M STANDARD-UP MIX NET + TV + TEL
MIX TV+TEL 12M/2M 15M/2M STANDARD-UP MIX NET + TV + TEL
MIX NET 10 + TV 12M/2M 15M/2M STANDARD-UP MIX NET + TV
MN Personal WDSL 10/2M 12M/2M 15M/2M STANDARD-UP
WIFI STANDARD MIX NET + TV /BEZ UO/ 12M/2M 15M/2M STANDARD-UP MIX NET + TV BEZ UO
WIFI MIX 2 (NET+TV+TEL) 12M/2M 15M/2M STANDARD-UP MIX NET + TV + TEL
WIFI MIX 3 (NET + TEL) 12M/2M 15M/2M STANDARD-UP MIX NET  + TEL
MN Personal WDSL 10/2M + FIX 12M/2M 15M/2M STANDARD-UP MIX NET  + TEL
WIFI MIX NET 5 + TEL 12M/2M 15M/2M STANDARD-UP MIX NET  + TEL
SuperFIBER-UP 180 180M/180M 180M/180M SuperFIBER-UP 180
GN 5GFlatHome2j 12M/2M 15M/2M STANDARD-UP
TN Prime 1000 12M/2M 15M/2M STANDARD-UP
MESEČNA PRETPLATA (BASIC) 12M/2M 15M/2M STANDARD-UP
ZR Home5 M 12M/1M 15M/2M STANDARD-UP
ZR PL Home5 M 12M/1M 15M/2M STANDARD-UP
TN MaxNet 10M/1M 12M/1M 15M/2M STANDARD-UP
GN FlatHome3 12M/1M 15M/2M STANDARD-UP
MaxNet 10/1 + TV 12M/1M 15M/2M STANDARD-UP MIX NET + TV
ZR NET 5M + IPTV 12M/1M 15M/2M STANDARD-UP MIX NET + TV
TN Max Net 10M /1699/ 12M/1M 15M/2M STANDARD-UP
GN FlatHome5 12M/1M 15M/2M STANDARD-UP
TN Max10 /1299/ 12M/1M 15M/2M STANDARD-UP
Home3+ 10M/2M 15M/2M STANDARD-UP
FlashNet 8/2 /1490/ 10M/2M 15M/2M STANDARD-UP
Home 3 10M/2M 15M/2M STANDARD-UP
FlashNet 8/2 /1290/ 10M/2M 15M/2M STANDARD-UP
MN Super 8/1M 10M/1M 15M/2M STANDARD-UP
TN Max Net 8M /1299/ 10M/1M 15M/2M STANDARD-UP
SOHO WDSL 5G HOME 8MBPS 10M/1M 15M/2M STANDARD-UP
MN Optika 100/10M 100M/10M 120M/120M SuperFIBER-UP 120
Za sve dodatne informacije možete pozvati naš Kontakt centar na broj 011 44 22 009.

Vaš ASTRA TELEKOM

Poštovani korisnici,
Obaveštavamo vas da smo usled značajnog poskupljenja svih ulaznih parametara koji utiču na troškove isporuke telekomunikacionih usluga ka korisnicima, primorani da od 1. oktobra 2023. godine, povećamo cenu mesečne pretplate od 140 do 190 dinara, u zavisnosti od izabranog paketa usluga.
Informacija o korekciji cene korisnicima koji su obuhvaćeni poskupljenjem će biti prosleđena na registrovanu e-mail adresu (za korisnike koji su odabrali da primaju e-račun) ili adresu prebivališta (za korisnike koji su odabrali da primaju račun u papirnoj formi) uz račun za septembar mesec.
Vezano za izmene, korisnici imaju pravo raskida ugovora pre isteka perioda na koji je zaključen, bez obaveze plaćanja troškova u vezi sa raskidom, u roku od 30 dana od obaveštenja.
Astra telekom će nastaviti sa daljim ulaganjima u infrastrukturu i servise, a sve u cilju proširenja ponude i podizanja nivoa korisničkog iskustva.

Vaš ASTRA TELEKOM

Akcijske pogodnosti za nove korisnike Itebej, Uljma, Vladimirovac, Kostolac, Orlovat, Žitište, Elemir, Zlatica, Knićanin, Aranđelovac, Misača, Ranilović, Bukovik, Bajmok, Tavankut, Ljutovo, Krnule, Mačvanski Belotić

Svi novi korisnici Astra telekom-a imaju pravo na besplatno priključenje na mrežu Astra telekom.

Svi novi korisnici Astra telekom-a imaju pravo na akciju:

1. Svi novi korisnici koji se opredele za STANDARD-UP paket iz zvaničnog cenovnika Astra Telekom-a, ostvaruju pravo na akcijsku pogodnost da tokom cele Ugovorne obaveze plaćaju STANDARD-UP paket po ceni 999.00 uz ugovornu obavezu od 24 meseca.

2. Svi novi korisnici koji se opredele za STANDARD-UP MIX paket iz zvaničnog cenovnika Astra Telekom-a, ostvaruju pravo na akcijsku pogodnost da tokom cele Ugovorne obaveze plaćaju STANDARD-UP MIX paket po ceni 1499.00 uz ugovornu obavezu od 24 meseca

3. Svi novi korisnici koji se opredele za jedan od MIX paketa sa uslugom televizije iz zvaničnog cenovnika Astra Telekom-a, ostvaruju pravo na akcijsku pogodnost da prvih 24 meseci korisničkog ugovora plaćaju izabrani paket u pola cene, uz ugovornu obavezu od 24 meseca.

4. Svi novi korisnici koji se opredele za jedan od INETERNET paketa iz zvaničnog cenovnika Astra Telekom-a, ostvaruju pravo na akcijsku pogodnost da prvih 18 meseci korisničkog ugovora plaćaju izabrani paket u pola cene, a narednih 6 meseci plaćaju punu cenu pretplate po zvaničnom cenovniku Astra Telekom-a, uz ugovornu obavezu od 24 meseca.

5. Akcijska ponuda definisana ovom Odlukom, odnosi se na sledeća mesta: Itebej, Uljma, Vladimirovac, Kostolac, Orlovat, Žitište, Elemir, Zlatica, Knićanin, Aranđelovac, Misača, Ranilović, Bukovik, Bajmok, Tavankut, Ljutovo, Krnule, Mačvanski Belotić
Akcijska ponuda definisana ovom Odlukom, stupa na snagu dana 17.08.2023. godine i traje do 30.09.2023.

Vaš ASTRA TELEKOM

Baby Tv i 24h Kitchen sa svojim zanimljivim sadržajima ove jeseni postaju deo naše programske šeme.

 

Baby Tv je najrasprostranjenija tv mreža kreirana posebno za najmladju decu i njihove roditelje. Emituje se 24 sata dnevno, a svaki sat kratkog sadržaja na BabiTV-u je obogaćujuće putovanje puno priča, pesama, rima, simpatičnih likova i zabave za celu porodicu

 

24Kitchen je specijalni televizijski kanal koji emituje jednokratne i epizodne programe o hrani i kuvanju. Pronadjite svoju svakodnevnu inspiraciju u njima!

Vaš ASTRA TELEKOM