TELEHOUSING

Savršena stabilnost i maksimalna pouzdanost


Telehousing predstavlja uslugu smeštaja Vašeg servera ili druge telekomunikacione opreme u Data centar, uz obezbeđenu stalnu vezu sa Internetom. Data Centar je opremljen najsavremenijim rashladnim sistemom, sistemom redudantnog napajanja, redudatnim uplinkovima, video nadzorom, sistemom biometrijske kontrole pristupa i 24/7 monitoringom od strane stručnog osoblja. Osnovne prednosti korišćenja naših Telehousing usluga su sledeće: Posebno klimatizovane prostorije za Vašu opremu Redudantan Internet link Priključak na neprekidno napajanje (UPS) sa prenaponskom zaštitom Agregatsko napajanje električnom energijom Video nadzor, Biometrijska zaštita, Protivpožarna zaštita 24h nadzor i tehnička podrška Garantovana dostupnost 99,95% vremena mesečno (SLA ugovor)
Kontaktirajte biznis prodaju


Telefon: 011 / 44 22 009
E-mail: biznis.prodaja@astratelekom.com
Radno vreme: 09h-17h radnim danima
Tehnička podrška 24/7: biznis.podrska@astratelekom.com