MIX NET15+TVwireless

Internet WIRELESS 15/3 Mbps
TV kanali STANDARD

2.299Din.
mesečno

naruči

Želiš superbrz internet,
televiziju vrhunskog
kvaliteta?

Uštedite sa ASTRA MIX paketima

Internet najnovije tehnologije
Najnoviji TV kanali