MIX NET10+TVwireless

Internet WIRELESS 10/2 Mbps
TV kanali Standard TV paket

1.999Din.
mesečno

naruči

Želiš superbrz internet,
televiziju vrhunskog
kvaliteta?

Uštedite sa ASTRA MIX paketima

Internet najnovije tehnologije
Najnoviji TV kanali