MIX NET+TV1cable

Internet CABLE 10/5 Mbps
TV kanali Start TV paket

1.799Din.
mesečno

naruči

Želiš superbrz internet,
televiziju vrhunskog
kvaliteta?

Uštedite sa ASTRA MIX paketima

Internet najnovije tehnologije
Najnoviji TV kanali