MIX NET15+TELwireless

Internet WIRELESS 15/3 Mbps
Minuti razgovora 100 min

1.999Din.
mesečno

naruči

Želiš superbrz internet,
televiziju vrhunskog
kvaliteta?

Uštedite sa ASTRA MIX paketima

Internet najnovije tehnologije
Najnoviji TV kanali