MIX NET+TEL1cable

Internet CABLE 10/5 Mbps
Besplatne
minute u mreži

100

1.299Din.
mesečno

naruči

Želiš superbrz internet,
televiziju vrhunskog
kvaliteta?

Uštedite sa ASTRA MIX paketima

Internet najnovije tehnologije
Najnoviji TV kanali